cảm cúm

Cảm cúm – Điều trị và phòng ngừa

Cảm cúm – Điều trị và phòng ngừa

cảm cúm 08/09/2019
Cảm cúm là một bệnh phổ biến, hầu hết người mắc bệnh sẽ phục hồi sau 1 đến 2 tuần. Tuy nhiên, nếu không được điều trị đúng cách sẽ gây những biến chứng khó chịu và nguy hiểm. Vì ...
Xem thêm...
Cảm cúm – Dấu hiệu và các yếu tố nguy cơ

Cảm cúm – Dấu hiệu và các yếu tố nguy cơ

cảm cúm 07/09/2019
Cảm cúm là một bệnh phổ biến. Hầu hết người mắc bệnh sẽ phục hồi sau 1 đến 2 tuần. Tuy nhiên, nếu không được điều trị đúng cách sẽ gây những biến chứng khó chịu và nguy hiểm. Vì ...
Xem thêm...
094.294.6633